Professional Baker @เชียงใหม่

ฟรี! Workshop กับ 3 เชฟเบเกอรี่ และ นักการตลาดมืออาชีพ!

เรียนรู้เทคนิคและเมนูใหม่จาก 3 เชฟเบเกอรี่ชื่อดัง พร้อมวิธีการต่อยอดธุรกิจกับ นักการตลาดมืออาชีพ

นกเหยี่ยวฟอลคอน จัด Bakery Conference โดยจะได้เรียนรู้เทคนิคและเมนูใหม่จาก 3 เชฟเบเกอรี่ชื่อดัง พร้อมวิธีการต่อยอดธุรกิจกับ นักการตลาดมืออาชีพ

รายละเอียดกิจกรรม:
กิจกรรมในช่วงเช้า
- 9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน
- 9.30 - 10.30 น. เสวนาวิธีการต่อยอดธุรกิจกับนักการตลาดมืออาชีพ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
- 10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 11.00 - 12.00 น. เรียนรู้เทคนิคและเมนูใหม่จาก อ.ยิ่งศักดิ์
- 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมในช่วงบ่าย
- 13.00 - 14.00 น. เรียนรู้เทคนิคและเมนูใหม่จากเชฟไก่ เชฟกระทะเหล็ก
- 14.00 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 14.30 - 15.30 น. เรียนรู้เทคนิคและเมนูใหม่จากเชฟพล ตัณฑเสถียร
- 15.30 - 16.00 น. กิจกรรมลุ้นรางวัลมากมาย
วัน : 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ค่าใช้จ่าย : 300 บาท
รับจำนวน : 300 คน
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

เมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยด้วย ฟอลคอน