หรือ ลงทะเบียนติดตามผ่านช่องทาง Email เพื่อรับการแจ้งเตือน กิจกรรม, คลาสเรียนและเวิร์คช็อป จากทางฟอลคอน